Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie
Strona główna
 • W dniu 9 października 2014 r. odbył się w naszej szkole apel
  z okazji Czternastego  Dnia Papieskiego „Jan Paweł II –Świętymi Bądźcie”. Uczniowie klasy VI A pod kierunkiem s. Agnieszki, p. Marty Motylewskiej i p. Moniki Run przypomnieli całej społeczności szkolnej postać  Wielkiego Polaka przedstawiając  program  „O chłopcu, któremu papież przywrócił nadzieję”. Apel zakończyły się odśpiewaniem najbardziej ulubionej piosenki Ojca Świętego Jana Pawła II – „Barki”.

  Monika Run

 • ALFIK MATEMATYCZNY


  W środę 26 listopada odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Alfik
   Matematyczny. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy
   Talenty. Organizatorem XX edycji konkursu ALFIK MATEMATYCZNY jest firma
   edukacyjna Łowcy Talentów – JERSZ.
   Alfik jest konkursem płatnym - 9zł. Zapraszamy wszystkich uczniów
   przygotowujących się do konkursu do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności
   na testach Alfika z ubiegłych lat.
   
   http://jersz.pl/contest,4,tab_7.html

   Zgłoszenia przyjmujemy do końca października
   Nauczyciele matematyki: Alicja Pałys, Magda Kozioł.
 • MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY "BÓBR"


  14 listopada o godz.10.00 odbędzie się IX edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr".
   Zapraszamy wszystkich uczniów przygotowujących się do konkursu do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności na testach Bobra z ubiegłych lat.
  Wystarczy pobrać plik z testami i uruchomić go lokalnie na swoim komputerze.
   
   http://www.bobr.edu.pl/
   
   Zgłoszenia przyjmujemy do końca października.
   Nauczyciele zajęć komputerowych: Alicja Pałys, Monika Run


   

   

 • KONKURS MINILOGIA


  Przypominamy, że rozpoczyna się I etap konkursu miniLOGIA.
   Etap ten trwa do 06 listopada 2014 roku. Uczniowie samodzielnie w domu
   rozwiązują zadania, a następnie oddają rozwiązania zadań (na nośnikach
   elektronicznych) nauczycielowi zajęć komputerowych.


   http://minilogia.oeiizk.waw.pl/index2.php?strona=ogloszenia
  Nauczyciele zajęć komputerowych: Alicja Pałys, Monika Run

   

   

   

 • ROZWIJAMY TALENTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

   

  Informujemy, że nasza szkoła weźmie udział w II edycji programu: „ Mistrzowie Kodowania”.  To nowa inicjatywa w polskich szkołach, dzięki której dzieci na dodatkowych zajęciach komputerowych będą  uczyły się
  programowania w języku Scratch.
  Programowanie na pewno bardzo przyda się naszym uczniom, ponieważ uczy kluczowych umiejętności, niezbędnych we współczesnym świecie: logicznego myślenia, kreatywności czy też samodzielnego dochodzenia do rozwiązań.

  Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym  Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP. „Mistrzowie Kodowania” uzyskali patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacji Systemu Edukacji.

  Nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych

  Alicja Pałys
  Nauczyciel zajęć komputerowych i techniki

  Monika Run

 • "Z DOŚWIADCZEŃ DYREKTORA PRAKTYKA"

  Miło nam poinformować, iż w sierpniowym Głosie Nauczycielskim w dodatku pt. „Uczeń zdolny w systemie edukacji” przygotowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji ukazał się wywiad z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie Urszulą Skrzypczak pt. „Z doświadczeń dyrektora praktyka”. Dotyczy on pracy z uczniem zdolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie. Serdecznie zapraszamy do lektury.

  Alina Lewczuk – przewodnicząca Zespołu Rozpoznawania i Rozwijania Zdolności Uczniów w SP1

  wywiad.pdf

   

   

 • IV ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA ZA NAMI.

  Już po raz drugi w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

  Przez cały tydzień (22-26 września),  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu grach mających na celu przypomnienie tabliczki mnożenia. Graliśmy w następujące gry: szeryf, olimpijczycy, królowa skakanki i piłkarz matematyk. Tablice na korytarzach przystrojone były w plakaty z tabliczką mnożenia, a także w przykłady ilustrujące sprytne sposoby na mnożenie liczb wielocyfrowych.

  W czwartek, 25 września nasze  patrole wyruszyły egzaminować mieszkańców Piastowa, zaś w piątek, 26 września uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminów sprawdzających znajomość tabliczki mnożenia. Tytuł eksperta tabliczki mnożenia otrzymywała osoba, która bezbłędnie odpowiedziała na 5 wylosowanych pytań z tabliczki mnożenia. Zabawa połączona z nauką bardzo się wszystkim podobała.

  Ogólne wyniki egzaminu:

  Do egzaminu przystąpiło 185 osób.

  Tytuł  MT Ekspert „Mistrz Tabliczki Mnożenia”  uzyskały– 134 osoby.

  Egzamin przeprowadzało 18 egzaminatorów z klasy 4a.

  Gratuluję Mistrzom tabliczki mnożenia, dziękuję Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom.

           Koordynator Alicja Pałys

   

   

 • Pani Urszula Skrzypczak dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie i nauczyciele języka angielskiego serdecznie zapraszają uczniów klas 4-6 szkół podstawowych w Piastowie wraz z nauczycielami do wzięcia udziału w:

   

  V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

  I WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII.

   

  Prosimy o uwzględnienie terminów podanych w Regulaminie w Państwa szkolnym kalendarzu.

   

   

  Regulamin

  V MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  I  WIEDZY O  WIELKIEJ BRYTANII

  I.Organizator

  - Organizatorem V edycji Konkursu z języka angielskiego i wiedzy o Wielkiej Brytanii jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie.

  - Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie: p.Agata Sałacińska p.Joanna Kalwajtys-Chłosta p.Iwona Skiba .

  - Konkurs obejmuje swym zasięgiem szkoły podstawowe w Piastowie.

  II.Cele konkursu

  - Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych.

  - Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

  - Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

  - Zachęcanie do szlachetnej rywalizacji i porównania swoich umiejętności.

  - Propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych.

  -Pogłębienie już istniejącej współpracy między piastowskimi szkołami podstawowymi.

  - Integracja środowiska lokalnego.

  III.Warunki uczestnictwa

  - Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-6 piastowskich podstawówek. Po pokonaniu etapu wewnątrzszkolnego, max 10 reprezentantów z każdej szkoły, (po trzech uczniow na każdym poziomie plus 1 osoba dodatkowa),weźmie udział w etapie międzyszkolnym.

  - Warunkiem uczestniwctwa jest zgłoszenie reprezentantów poszczególnych szkół nie później niż do 10 listopada 2013 r. wraz z podaniem imion i nazwisk uczniów klasy oraz szkoły na adres mailowy szkoły sradecka@sp1piast.pl.

  IV.Zasady i przebieg konkursu

  Konkurs odbywa się w dwóch etapach : etap szkolny (eliminacje), i finał międzyszkolny.

  Etap szkolny

  - Przeprowadzony w szkołach macierzystych przez nauczycieli języka, w celu wyłonienia łącznie 10 uczniów reprezentujących szkołę w terminach dogodnych dla nauczyciela.

  Finał międzyszkolny

  - Przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica, 3 grudnia 2014 roku o godzinie 13.40 w sali 16.

  - Czas trwania 60 minut, bez przerwy między częściami.

  - Reprezentanci szkół przybywają wrazz nauczycielem - opiekunem grupy.

  - Konkurs składa się z dwóch części: testu gramatyczno- leksykalnego oraz z testu kulturowego.

  - Test kulturowy będzie w języku polskim i uczeń musi wykazać się wiedzą na temat przedstawionych zagadnień w załączniku Test gramatyczny będzie przygotowany dla klas IV, V i VI i odpowiednio dostosowany do poziomu trudności.

  - Obie części to testy jednokrotnego wyboru.

  - Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie zapoznają się z zagadnieniami podanymi w załączniku samodzielnie lub ze wsparciem swojego nauczyciela.

  - Uczniowie mogą korzystać również z oficjalnych stron internetowych organizacji rządowych the U.K.

  - Wyniki konkursu będą rozpatrywane łącznie z obu części: gramatycznej itestu wiedzy o kulturze.

  V.Zakres programowy

  - Test gramatyczno- leksykalny obejmuje zakres nowej podstawy programowej realizowanej w oparciu o różne, dostępne programy do nauki języka angielskiego w klasach 4-6 szkół podstawowych. Test kulturowy obejmuje ogólną wiedzę z historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych

  -Pytania do części kulturowej przygotowane zostaną w oparciu o oficjalną stronę internetową: http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/

  VI. Jury

  - Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w składzie: nauczyciele - organizatorzy oraz jeden nauczyciel wyznaczony przez organizatora konkursu.

  - Prace konkursowe będą oceniane przez komisję, w skład której wejdą zaproszeni nauczyciele języka angielskiego szkół uczestniczących w konkursie oraz nauczyciele - organizatorzy.

  - Termin pracy komisji zostanie ustalony i podany w czasie konkursu.

  - Nauczyciele, którzy nie wezmą udziału w pracach komisji oceniającej, będą mieli możliwość wglądu w wyniki konkursowiczów.

  - Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszej połowie grudnia 2014 roku i opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1.

  VII.Nagrody

  - Laureaci pierwszych trzech miejsc na każdym poziomie otrzymają nagrody i dyplomy.

  - Konkursowi patronuje Burmistrz Miasta Piastowa, wydawnictwo Pearson Longman oraz wydawnictwo Macmillan.

  - Wręczenie nagród nastąpi w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie, w terminie późniejszym, który zostanie podany uczestnikom.

   

  Jedyneczka 2014

  Zagadnienia do V Międzyszkolnego Konkursu z języka angielskiego

  i wiedzy o Wielkiej Brytanii Jedyneczka 2014

  Temat:  the USA/ the UK

   

  Zagadnienia tej części obejmują różnice i podobieństwa kultur: amerykańskiej i angielskiej, wzajemnych wpływów i przenikania się.

  1. Flaga USA i Wielkiej Brytanii
  2. Symbole: godło, hymn
  3. Londyn/ Waszyngton
  4. Tradycje i święta: Święto Dziękczynienia i Spisek prochowy
  5. American words / British words
  6. Baseball / Tennis
  7. Winston Churchill / George Waszyngton

  Część kulturowa Jedyneczki składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru

  Pytania są w języku polskim.

  Jako szczególnie cenne źródło polecamy stronę, która może służyć w przygotowaniu uczniów do konkursu.

   

  http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/

   

  Zespół nauczycieli anglistów SP 1 Piastów

 • OBCHODY 75 ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

    W tym roku, 27 września obchodzimy siedemdziesiątą piątą rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

    W Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie  przez prawie dwa tygodnie trwały przygotowania do obchodów tego jubileuszu. W klasach 4 – 6 zostały przeprowadzone lekcje języka polskiego i historii, podczas których dzieci zdobywały wiedzę na temat tajnych struktur państwa polskiego istniejących od 27 września 1939 roku do stycznia 1945. Dowiedziały się również, jak powstało Polskie Państwo Podziemne oraz na czym polegała jego działalność. Podczas zajęć szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie i organizację rządu emigracyjnego. Podkreślono ogromne znaczenie Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej. Omówiono rolę prasy podziemnej, prowadzenia tajnych kompletów, tworzenie podziemnych szkół średnich oraz wyższych uczelni.

    Na holu szkoły wyeksponowano dwie gazetki ścienne dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego (i osób, które go tworzyły), jego struktur oraz ruchu oporu, który w okupowanej Polsce obejmował prawie wszystkie dziedziny życia.

    Na koniec podczas szkolnego apelu, który odbył się 26 września, podsumowano wszystkie działania związane z obchodami rocznicy tego ważnego wydarzenia.

   

  Elżbieta Furmanik - Kurczak

 • SPRZĄTANIE ŚWIATA

   

  W piątek 19 września 2014r. uczniowie klas IV – VI przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.

  Uczniowie klas czwartych sprzątali tereny zielone przy szkole, natomiast uczniowie klas piątych i szóstych zadbali o porządek na poboczach pobliskich ulic. Nad  bezpieczeństwem dzieci czuwali wychowawcy oraz nauczyciele wspierający. Worki  na śmieci oraz wywóz śmieci zapewnił Urząd Miasta w Piastowie.  W tym roku segregowaliśmy śmieci, do zielonych worków – papier i tekturę, do żółtych worków - plastik i metal, do białych worków - szkło. Szkolna akcja „Sprzątanie świata” odbyła się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez nauczycielki przyrody. Przy pięknej pogodzie udało się zrealizować zaplanowane działania. Akcja miała charakter nie tylko praktyczny, również społeczny i edukacyjny, gdyż pozwoliła zwrócić uwagę naszych uczniów na problem ochrony środowiska w ich najbliższym otoczeniu.

  Dziękujemy uczniom za czynny udział w akcji, a rodzicom za pomoc i zaangażowanie we wspieraniu szkoły w działaniach ekologicznych oraz w działaniach wychowawczych.

        M. Karpińska

 • XV PIASTOWSKA OLIMPIADA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Już po raz piętnasty Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie gościła  wyjątkowych gości. Impreza organizowana przez Urząd Miasta Piastowa, Szkołę Podstawową nr 1, Klub Sportowy „Żbik” i wspierana przez ratowników medycznych z piastowskiego ZHP na  dobre zagościła w kalendarzu  wielu ośrodków zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym. W tym roku gościliśmy dziewięć ośrodków z terenu Mazowsza. Wśród nich znalazły się:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno – wychowawczy w Pruszkowie
  • Dom Pomocy Społecznej w Czubinie 
  • Środowiskowy Dom Pomocy w  Brwinowie
  • Dom Pomocy Społecznej  w Pruszkowie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żyrardowie 
  • Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Rodzin Sprawni Razem w Piastowie
  • Warsztaty  Terapii Zajęciowej w Pruszkowie
  • Niepubliczny Ośrodek Szkolno  - Wychowawczy w Brwinowie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Pruszkowie 

   Olimpiada  rozpoczęła się Mszą Świętą, celebrowaną przez ks. Wojciecha Woźniaka. Wszystkich zebranych serdecznie powitała Pani Dyrektor Urszula Skrzypczak. A następnie zaproszeni goście: Marek Kubicki – Burmistrz  Miasta Piastowa,  Hanna Kuran – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego,  Maria Ziółek – Przewodnicząca Rady Miasta Piastowa, Zdzisława Zielińska – Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa, Krzysztof Jankowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piastowa,  dr Ewa Strupińska – Thor -  Rektor WSKFiT w Pruszkowie, Wanda Przybylak – Dyrektor MOK w Piastowie, Stanisław Siekierko – Dyrektor SP nr 4 w Piastowie,  Regina Radziszewska – Dyrektor LO im. Nansena w Piastowie, Tomasz Krawczyński – Dyrektor MOS Pruszków,   drużyny sportowe  oraz kibice spotkali się na placu przed szkołą, gdzie Pan  Burmistrz  dokonał uroczystego otwarcia olimpiady. Wszystkie uczestniczące zespoły oraz  organizatorzy otrzymali z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego niezwykły prezent w postaci pięknego albumu sportowego. Albumy przekazał nam wieloletni współorganizator Piastowskiej Olimpiady Niepełnosprawnych  - mistrz olimpijski Pan Kajetan Broniewski. W tym roku zmagania sportowe odbywały się w pięciu konkurencjach: slalom z piłką, wyścig z jajkiem, skok w dal z miejsca, rzut woreczkami do kosza, strzał do bramki. Na poszczególnych stanowiskach startowych funkcje sędziów pełnili nauczyciele SP Nr 1: Joanna – Kalwajtis Chłosta, Beata Proczek, Iwona Skiba, Urszula Jackowska, Karolina Caba, Marta Motylewska, Elżbieta Trawczyńska i Piotr Kapuściński. Jak co roku rywalizacja wzbudziła dużo emocji: radość, doping i w wzajemne wsparcie w zadaniach, które od startujących wymagały koncentracji i sprawności. Siła tkwi w drużynie, tak można spuentować to, co działo się na arenie olimpijskiej przy Brandta 22. Oprócz konkurencji olimpijskich, nauczyciele z Jedynki przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i rodziców: konkurs plastyczny (p. Urszula Jackowska, p. Agnieszka Mazurek, p. Kamila Lewandowska, p. Agnieszka Gołda),  gra w bocce  (p. Krystyna Wołosz , p. Anna Przybysz). Swój punkt rekreacyjny miała również świetlica szkolna (p. Justyna Sobolewska, p. Anna Brzezińska, p. Edyta Kwiatkowska, p. Dorota Woźniak, p. Maria Stefańska,).  Dzieci mogły tam pomalować sobie twarz, zagrać w tenisa, piłkarzyki czy gry planszowe.

  Ważnym punktem programu był mecz piłki nożnej o puchar Pani Dyrektor Rodzice – Reprezentacja SP nr 1. Tym razem górą byli rodzice, wygrywając mecz 6 -3. Tym samym zrewanżowali się za porażkę z czerwca, kiedy to przegrali po dogrywce z uczniami. Ojcowie w pedagogicznym geście, doceniając zaangażowanie i determinację swoich synów, przekazali puchar na ręce chłopców, co wywołało owację licznie zebranej publiczności. Kończąc Olimpiadę, Pani Dyrektor podziękowała wszystkim uczestnikom oraz organizatorom, zapraszając wszystkich do zumby, poprowadzonej przez p. Iwonę Krysińską. Wspólny taniec był miłym zakończeniem sportowych zmagań w Szkole Podstawowej nr 1.

  Radosław Korban

   

 • KONKURSY KURATORYJNE

  Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych zachęcamy do zapoznania się z programami merytorycznymi, regulaminem oraz harmonogramem konkursów w bieżącym roku szkolnym.

   

  Regulamin Konkursów Przedmiotowych na rok szkolny 2014/2015

  Terminarz Konkursów Przedmiotowych dla Szkół Podstawowych

  Programy merytoryczne dla szkól podstawowoych w roku szkolnym 2014/2015

   

  Konkurs informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA Grafika w LOGO

  Wszelkie informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie www.kuratorium.waw.pl w zakładce konkursy i olimpiady, na stronie www.konkursy.mscdn.eu oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

 • „JAK DOBRZE CZUĆ SIĘ DOBRZE”

  W sobotę 13 września w ramach XV Olimpiady Niepełnosprawnych odbył się w naszej szkole rodzinny konkurs plastyczny pt. ”Jak dobrze czuć się dobrze”. W konkursie wzięło udział 14 dzieci. Powstały piękne kolorowe prace, które można podziwiać na holu głównym szkoły.

  A oto laureaci konkursu:

  I miejsce – Anna Sowińska z klasy  IIIa

  II miejsce – Katarzyna Wróblewska  ze Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w     Piastowie

  III miejsce  - Aleksandra Ulejczyk z klasy IVa

  Wyróżnienia: Zuzanna Czubrychowska, Natalia Grzymała , Alicja Ziąbska z klasy IVc oraz Maksymilian    Grzymała z klasy Id

  Katarzyna Wodzyńska ze Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich   Rodzin w     Piastowie

        Maciej Piechociński z klasy IIIa.

            Gratulujemy !!!

  Maria Zielińska

   

   

 • DRODZY  RODZICE !!!

   

  W wyniku zeszłorocznej ewaluacji zewnętrznej podjęliśmy starania o poprawę przepływu informacji pomiędzy Szkołą a Państwem. W tym celu  przygotowaliśmy „Niezbędnik dla rodziców” dotyczący  diagnozy uprawniającej ucznia do uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w SP-1.

  Dokument ten dostępny będzie na stronie internetowej szkoły – zakładka „Dla rodziców” oraz na tablicy informacyjnej przy gabinecie pedagoga szkolnego.

 •  

  Szanowni Rodzice,

  Nasza szkoła uczestniczy w akcji: IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, organizowanej w ostatnim tygodniu września 2014r. pod hasłem:
  "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!".
  Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.
  Program:
  22-25.09.2014. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia. (harmonogram tygodnia zostanie wywieszony na holu głównym i na tablicy ogłoszeń)
  26.09.2014. Egzaminy z tabliczki mnożenia.

  certificate_wmtday2014_(1).pdf
   

  Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji.
  Nauczyciele matematyki.

 • AKCJA PEŁEN PLECAK

  Szanowni Państwo zachęcam Was do udziału w akcji „Pełen plecak” mającej na celu zbiórkę przyborów szkolnych dla rodzin potrzebujących.

  Przybory zbieramy do 11 września w korytarzu głównym (do wiklinowego kosza).

  Agnieszka Hanasz – pedagog szkolny

 • UWAGA!!!

  Uległ zmianie numer konta bankowego, które dotyczy opłat za świadczenia przedszkolne.

  Nowy numer to: 

      20-1060 0076-0000 3210 0023 5730

   

   

 • Obiady-wrzesień 2014 r.

  Cały obiad- 21 x 9=189 zł.

  II-gie danie- 21 x  7.05=148.05 zł.

  Zupy -21 x 1.95=40.95 zł.

   

  Opłaty za obiady  będą przyjmowane

  w następujących dniach w s. 31:

   

  01.09.2014 r. ( poniedziałek)- w godz. 8:00-13:00

  02.09.2014 r. ( wtorek)  -        w godz. 9:00-11:00

  03.09.2014 r. ( środa)  -          w godz. 15:00-17:00

  04.09.2014 r. ( czwartek) -     w godz. 13:00-15:00

  05.09.2014 r. ( piątek) -          w godz. 13:00-14:00

   

  Menu obiadowe dostępne w zakładce świetlica - obiady

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

          1 IX o godz. 9.00 cała społeczność szkolna powitała nowy rok szkolny 2014/2015.

  Po odczytaniu listu i życzeń Burmistrza Miasta Piastowa - Marka Kubickiego, adresowanych  do uczniów,  ich rodziców oraz  nauczycieli, głos zabrała Dyrektor Szkoły Urszula Skrzypczak. Pani Dyrektor serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych, życząc wszystkim dobrego roku, a szczególnie ciepłe słowa skierowała do naszych najmłodszych  uczniów - pierwszoklasistów. Równie gorące życzenia przekazała zebranym przewodnicząca Rady Rodziców - Edyta Gajda.

  W dalszej części uroczystości, pamiętając o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej, wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć poległych.

  Po krótkiej prezentacji kadry nauczycielskiej uczniowie z wychowawcami udali się do klas na wspólne spotkania.

  Nasze oddziały przedszkolne uroczyście, choć w mniejszym gronie,  rozpoczęły nowy rok szkolny w budynku Gimnazjum nr 2 w Piastowie, gdzie w swoich przytulnych salach miały okazję już pierwszego dnia  poznać się bliżej – wspólnie się bawiąc.

   

  Maria Zielińska

   

   

   

 • W związku z dużą liczbą odroczeń do oddziałów przedszkolnych dzieci rekrutowanych do klas pierwszych na rok 2014/2015 nie została utworzona klasa Ie.

   Listy nowoutworzonych klas pierwszych zostaną wywieszone przed sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00

strona: