Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie
Strona główna
 •                   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

      „Wiersze  kredką malowane - ilustracja do wierszyka logopedycznego”

  Konkurs trwał od 16.12.2013 r. do 17.01.2014 r., przeznaczony był dla wszystkich chętnych uczniów klas 0-III. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna) do wybranego wierszyka logopedycznego lub dowolnego wiersza zawierającego trudne słowa. 

  Wyłoniłyśmy zwycięzców konkursu:

  I miejsce : Julia Urbaniak, kl.1c

  II miejsce: Aleks Paprocki kl.1d, Alicja Bogdańska kl.1b

  III miejsce: Anna Sobiecka kl.1b 

  Gratulujemy!

  Organizatorki konkursu:

  Beata Skóra

  Justyna Sobolewska 

   

 •  MAM 6 LAT

   Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w trzeciej edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „ Mam 6 lat”. Konkurs ten jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat.

   Celem przedsięwzięcia jest promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

   Nasi podopieczni – 14 uczniów,  przygotowali prace multimedialne, plastyczne i literackie. Zachęcamy do obejrzenia prac dzieci zamieszczonych w zakładce -  Album na stronie internetowej szkoły.

  Aneta Wąsowska

   

 • ALFIK MATEMATYCZNY

  Dnia 27 listopada 2013r. obyła się XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. W matematycznej rozgrywce wzięło udział blisko 54 tys. uczestników.
  Z przyjemnością informujemy, że dobry wynik (pow. 70% punktów możliwych do zdobycia) uzyskali:
  Andrzej Gwiazda 4a i Kuba Tkaczyk 5a.

  Gratulujemy.
  Nauczyciele matematyki

 • NIEZAPOMNIANY WIECZÓR W JEDYNCE

  16 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Koncert Noworoczny. Impreza stała się naszą szkolną tradycją. Już po raz szósty uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście mieli okazję przeżyć  magiczne chwile w przywołanej opowieścią i  śpiewem  atmosferze Świąt Bożego Narodzenia.

  Zaszczycili nas swoją obecnością – Burmistrz Miasta Piastowa, Marek Kubicki, Przewodnicząca Rady Miasta Maria Ziółek, wiceburmistrzowie – Zdzisława Zielińska i Krzysztof Smolaga, członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Hanna Kuran, proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła Hubert Kaliszewski, dyrektor Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie Krystyna Mucha, starszy wizytator KO w Warszawie Elżbieta Kąkiel, pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Izabella Siander, przedstawicielka Towarzystwa Rozwoju Aktywności Dzieci SZANSA Magdalena Szlom, koordynator Ogólnopolskiego Projektu „MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI” Anna Podsiadło, przedstawicielki ORE Ewa Wroczyńska i Bożena Jodczyk, dyrektor ZOPO w Piastowie Danuta Oleś, były dyrektor SP-1 Bolesław Kozłowski, seniorzy i absolwenci, przyjaciele naszej szkoły -  Krystyna i Andrzej Siedleccy, Halina Broniarek.

  Jak co roku z wielką przyjemnością gościliśmy także dyrektorów piastowskich i pruszkowskich przedszkoli, szkół, instytucji kulturalnych i sportowych, stowarzyszeń i organizacji współpracujących ze szkołą i działających na jej terenie. Na widowni zasiedli licznie zgromadzeni rodzice i absolwenci szkoły oraz nauczyciele.

  W baśniowej historii Iwona Skiba, autorka scenariusza, przypomniała, czym powinny być Święta Bożego Narodzenia. Inscenizacja, przygotowana przez autorkę oraz Iwonę Zasadę –Trzęsiarę  z klasą V a, akcentowała potrzebę wzajemnej życzliwości, szacunku i przyjaźni. Za sprawą kosmitów, którzy odwiedzili Ziemię, mieliśmy okazję przyjrzeć się ludzkim sprawom z pewnym dystansem. Okazuje się , że naprawdę trwałą , uniwersalną wartością pozostaje wciąż miłość i dobro.

  Świąteczny klimat przedstawienia podkreślała aura za oknami.  Wreszcie spadł wyczekiwany długo tej zimy śnieg. Pięknie zaśpiewane przez chór kolędy brzmiały wyjątkowo odświętnie w zimowej scenerii.

  Jak zima to karnawał! Hiszpański walczyk zaśpiewany przez chór pod przewodnictwem wodzireja, Bernarda Pokorskiego z kl. VI b, porywał wprost do tańca. Nie oparli się temu wezwaniu dyrektor Urszula Skrzypczak oraz Włodzimierz Ptaszek, którzy odtańczyli żywiołowego walca.

  Noworoczny koncert był okazją do zaprezentowania wszechstronnych talentów naszych uczniów. Przedstawieniu towarzyszyły popisy taneczne i wokalne oraz instrumentalne.  Widownia mogła podziwiać występy licznej rzeszy uczniów.  Nad ich przygotowaniem do imprezy czuwali: Bogdan Nidzgorski – dyrygent chóru i autor oprawy muzycznej przedstawienia, Włodzimierz Ptaszek – nauczyciel rytmiki, Bożena Maroń - kl. I b, która zadbała również o zimowe stroje bałwanków dla swoich podopiecznych, Agnieszka Kowalewska i Elżbieta Rój - kl. II a, Aneta Graczyk – kl. III b, Radosław Korban – kl. IV b. Dekoracje przygotowały Urszula Jackowska, Beata Proczek, Barbara Przybylska , Bożena Maroń i Marta Motylewska. Nad organizacją widowni czuwała Katarzyna Kruk, nad oświetleniem – Piotr Kapuściński. Podziękowania należą się również Rodzicom, którzy po raz kolejny służyli wsparciem i pomocą, a w szczególności Panu Michałowi Dymkowskiemu, Panu Radosławowi Heleniak, Pani Marcie Głuszak, Panu Jarosławowi Babikowskiemu, Państwu Brach oraz Państwu Kolankiewicz.

  Mamy nadzieję, że tegoroczny Koncert Noworoczny na długo zapadnie w pamięci.  

                                                                                               Zapraszamy za rok!

     Anna Kowalczyk

   

 • WSPÓŁPRACA Z „SZANSĄ”

     W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowaliśmy współpracę z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci        „Szansa” w realizacji projektu   „ Razem a nie osobno”, w ramach działania „Szkoła otwarta na zmianę” wspieranego przez MEN i Biuro Wojewody Mazowieckiego. Podstawą działań w ramach tego projektu był  dialog pomiędzy rodzicami, nauczycielami, dziećmi, dyrektorami przedszkola i szkoły.

  W ramach projektu w r. szk. 2013/2014 realizowane były  następujące zadania:

  • wizyty studyjne nauczycieli klas I – III na zajęciach w Przedszkolu nr 3 w Piastowie (X, XI. 2013r.)
  • warsztaty „Razem a nie osobno” dla nauczycieli klas I – III oraz rodziców z Przedszkola nr 3 w Piastowie z moderatorem zewnętrznym ( 7.XI.2013r.)
  • zajęcia dla dzieci klas I i IV „Nie jesteś sam” według scenariusza przygotowanego przez nauczycieli (kl. I – XI 2013r., kl. IV – XII 2013r.)
  • warsztaty „Razem czy osobno” dla nauczycieli klas IV oraz rodziców uczniów klas III z moderatorem zewnętrznym w SP1 13. I. 2014 r.
  • seminarium podsumowujące projekt „Przyjazna i bezpieczna edukacja młodszego dziecka w szkole” 14.I. 2014r. - wykład dla dyrektorów i nauczycieli „9 - latek w IV klasie – jak pracować z dzieckiem” oraz dyskusja skoncentrowana wokół zagadnień:

  - W jaki sposób rozwój dziecka wpływa na przebieg edukacji?

  - Indywidualizacja procesu kształcenia w warunkach szkolnych., 

  - Jak uczyć, by dziecko uczyło się samodzielnie?

  - Przyjazna i bezpieczna szkoła, tzn jaka?

   

  Wanda Kaliściak- Wicedyrektor Szkoły

   

 • „RAZEM A NIE OSOBNO”, CZYLI O WSPÓŁPRACY RODZICÓW I NAUCZYCIELI.

   

    W Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie dnia 13 stycznia 2014r. rodzice wraz z naczycielami wzięli udział w warsztatach w ramach projektu „Razem a nie osobno” realizowanego przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” pod hasłem „Szkoła otwarta na zmiany”. Na spotkanie przybyli chętni rodzice dzieci klas trzecich oraz nauczyciele uczący w klasach 4-6.

  Pod kierunkiem moderatora zewnętrznego p. Bogdana Jankowskiego uczestnicy warsztatów wspólnie dyskutowali na temat funkcjonowania dziecka we współczesnej rzeczywistości szkolnej. W pięcioosobowych zespołach poruszano istotne kwestie: gotowość sześciolatka do rozpoczęcia pierwszego etapu edukacji zwłaszcza w kontekście dojrzałości emocjonalnej, stres przeżywany w związku z przejściem z klasy trzeciej do czwartej oraz emocje absolwenta szkoły podstawowej przechodzącego do gimnazjum. Pojawiły się również wątki dydaktyczne związane z edukacją matematyczną dzieci klas trzecich u progu drugiego etapu kształcenia.

  Następnie w grupach uczestnicy na osobnych karteczkach zapisywali  pożądane  umiejętności i  cechy dziecka, które uczeń powiniem zdobyć kończąc drugi etap edukacyjny. Zdecydowana większość umiejętności dotyczyła sfery moralnej.

  Rodzice  i nauczyciele wyrazili swe poparcie co do kształtowania takich postaw jak  pracowitość, systematyczność, samodzielność, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, asertywność, umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, emaptia, wrażliwość, szacunek, poczucie własnej wartości.

  Zadaniem finalizującym warsztaty było przypisanie zdolności trzem kategoriom: dom; szkoła; razem, określając zarazem osoby odpowiedzialne za kształtowanie i rozwój wspomianych wartości w młodym człowieku. Zebrani zgodnie stwierdzili, że w rozwoju intelektualno-społecznym dziecka duże znaczenie ma dobra współpraca rodziców ze szkołą. Odpowiedzialnymi za sukces edukacyjny i wychowawczy są przede wszystkim rodzice, a misją szkoły jest dokładać wszelkich starań, aby wspierać i umożliwiać prawidłowy rozwój dziecka.

   

  Joanna Kalwajtys-Chłosta

   

 • MYŚL MATEMATYCZNIE

   

  W dniu 11.01.2014 uczennica naszej szkoły Agata Koguciuk wzięła udział w finale konkursu „Myśl matematycznie” zorganizowanym przez Prywatne Gimnazjum nr 34 w Warszawie. Na gali finałowej uczennicy towarzyszyła nauczycielka matematyki Agnieszka Köprülü. Etap finałowy konkursu okazał się bardzo trudny.

  Gratulujemy Agacie dojścia do finału z maksymalną liczbą punktów!

  Życzymy dalszych sukcesów w nauce i wytrwałości w dążeniu do celu!

   

  Agnieszka Köprülü

 • KOLEJNE SUKCESY MŁODYCH HUMANISTEK Z JEDYNKI

        Z wielka przyjemnością informujemy, że uczennice naszej szkoły odniosły kolejny sukces

  w dziedzinie umiejętności polonistycznych.  Agata Koguciuk z kl. VI a zajęła  I miejsce, a Daria Kolankiewicz z kl. V a - III miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym  organizowanym przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. 

       Tegoroczny konkurs  był poświęcony twórczości Juliana Tuwima.  Dziewczęta po mistrzowsku  wygłosiły   napisane przez siebie przemówienia. Oceniana  była nie tylko umiejętność publicznej prezentacji tekstu wygłaszanego z pamięci, ale także jego  treść i kompozycja. 

      Agatę przygotowała do konkursu Anna Kowalczyk, pod której opieką uczennica realizuje indywidualny program języka polskiego dla zdolnego ucznia,  Daria jest podopieczną nauczycielki j. polskiego - Iwony Skiby.

       Mamy nadzieję, że to nie koniec dobrej passy,  bowiem 25 stycznia  Agata i jej koleżanka z klasy, Antonina Sochacka,  będą reprezentować naszą szkołę w finale Kuratoryjnego Konkursu  Języka Polskiego.

   Trzymamy kciuki!

             

  Anna Kowalczyk

 •  

  TUWIMIADA

   

           „Zastanawiałam się, kim właściwie jest Julian Tuwim. Jedni powiedzą, że poetą, inni, że pisarzem, inni, że należał do grupy Skamander, jeszcze inni, że to twórca, który bawił się słowami.

            Moi Drodzy! Kim był Tuwim? Co można powiedziec o tej postaci? Czy my go znamy? 

           Kiedy otworzę encyklopedię, to przeczytam, że Julian Tuwim to poeta, który urodził się w Łodzi 13 września 1894 roku. W tym mieście ukończył gimnazjum, pisał i drukował wiersze. Jego pierwszy utwór to "Wiosna",  ogłoszony w 1918 roku. Przez całe życie Tuwim napisał najprawdopodobniej 100 wierszy dla dzieci i dla dorosłych. Pomyślicie, że to duży dorobek, że autor zapewne miał niebywałą wenę,, że pisał szybko, łatwo i przyjemnie. Ale jak jest naprawdę? Wiersze - jakie są? O czym mówią? Czego uczą? Do kogo są skierowane?(…)”

  Fragment przemówienia Darii Kolankiewicz

   

  Rok 2013 to rok poświęcony Julianowi Tuwimowi, dlatego w naszej szkole nie mogło zabraknąć projektu popularyzującego wśród uczniów twórczość tego poety.

  I właśnie dnia 18.11.2013 r. odbyło się podsumowanie projektu szkolnego „Tuwimiada”, którego pomysłodawczyniami były p. Sabina Furmańska i p. Iwona Skiba. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się między innymi konkursy: literacki, wiedzy o Tuwimie i jego twórczości, jak również konkurs na album i prezentację multimedialną dotyczącą Juliana Tuwima. Trzy uczennice naszej szkoły - Agata Koguciuk z klasay VIa, Daria Kolankiewicz oraz Julia Szynkiewicz z klasy Va wzięły udział w X Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Także na poziomie klas 0 - III odbył się konkurs plastyczny, który przygotowały p. Iwona Wierzbicka i p. Kamila Lewandowska.  W salach lekcyjnych oraz na korytarzach można było zapoznać się z gazetkami poświęconymi Julianowi Tuwimowi. W klimat apelu podsumowującego projekt wprowadziła nauczycieli i uczniów fragmentem swojego przemówienia Daria Kolankiewicz. Następnie laureatki konkursu literackiego zaprezentowały własne wiersze poprzedzone krótkimi zapowiedziami oryginalnych utworów Tuwima w wykonaniu uczniów Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego przez p. Annę Kowalczyk. Na zakończenie można było usłyszeć pobudzający do refleksji fragment przemówienia Agaty Koguciuk:

   

            „Gdy jesteśmy mali, wsiadamy do barwnego pociągu, ciągniętego przez najsłynniejszą w naszej literaturze lokomotywę: "Nagle gwizd, nagle świst, para buch, koła w ruch." Wyruszamy. Na początku jedzie z nami tylko rodzina, lecz po krótkim czasie dołącza do nas Zosia, potem Bambo, Dyzio, stado kaczuszek, Grześ, cała rodzinka Tralalińskich... i wiele innych postaci. To one pierwsze są gośćmi z innego, nieznanego świata- świata poezji. Zapraszają nas do niego, jeszcze zanim zrobią to nauczyciele języka polskiego. To one pokazują, jak rozwijać wyobraźnię, bawić się, uczą na swoich błędach.

    Później musimy się przenieść do następnego wagonu. Idziemy do szkoły, jednak często odwiedzamy naszych dawnych przyjaciół. Do nowego wagonu przychodzą inne osoby. Są poważniejsze od naszych poprzednich współpasażerów. Swoimi refleksjami malują piękne krajobrazy, Boga, ideę Ojczyzny, ukazują życie dokładniej – pokazują jego piękno, rozwijają w nas wrażliwość na otoczenie, lecz mówią też o bólu twórczego wysiłku, o cierpieniu, które jest nieodłączną częścią ludzkiego losu.

  One również wzbogacają nasz duchowy bagaż. Zwracają uwagę na blaski i cienie życia.

    W końcu pociąg się zatrzymuje. Czas wysiadać i wyruszyć w pieszą wędrówkę z bagażem namalowanym piórem Juliana Tuwima. Nie jest on ciężki, bo znajdują się w nim tylko wartości duchowe, które pomogą nam w życiu jeszcze niejeden raz.         Poeta towarzyszy nam w życiu od najmłodszych lat. Rozwija. Tłumaczy. Uczy. Im jesteśmy starsi, tym więcej znajdujemy w jego wierszach. Czas od narodzin do dorosłości możemy nazwać więc podróżą lokomotywą pana Tuwima.

         Moim zdaniem powinniśmy przywiązywać większą wagę do słów tego wspaniałego twórcy, bo dzięki nim łatwiej jest zrozumieć świat. Apeluję  więc do wszystkich tu zebranych: Czytajcie Tuwima, by wasz życiowy bagaż był bogatszy. Na zakończenie zadam jeszcze jedno pytanie: Czy wyobrażacie sobie podróż do dorosłości bez jego wierszy?”.

   

  Wyniki konkursów:

   

  W konkursie literackim zostały nagrodzone następujące osoby:

   

  1. miejsce – Julia Szynkiewicz kl. 5a,

   

  2. miejsce ex aequo:    

     Antonina Sochacka kl. 6a,

     Helena Rzepińska kl. 4c,

     Julia Zielińska kl. 4c,

   

  3. miejsce Zuzanna Chłosta kl. 4c

   

  W konkursie wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima zostały nagrodzone następujące osoby:

   

  1. miejsce -  Barbara Rowińska kl. 5a,

  2. miejsce -  Michał Patkowski kl. 5a,

  3. miejsce ex aequo:

     Oliwia Neverovič kl. 5a,

     Julia Zaremba kl. 5b.

   

  W konkursie na album lub prezentację multimedialną zostały wyróżnione następujące osoby:

   

  Marta Janowska - kl. 4c,

  Julia Zaremba – 5b,

  Julia Szynkiewicz – kl. 5a.

   

  Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   

  Iwona Skiba

  Sabina Furmańska

           

              

       

 • JASEŁKA W SP 1

   

  Jak obyczaj nakazuje, w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie dzieci co roku przygotowują przedstawienia jasełkowe. 19.12.2013r. również tradycji stało się zadość. Uczniowie klas: IIb, IIIc i IVa  zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, przypominający wydarzenia związane z narodzinami Chrystusa, abyśmy po raz kolejny przeżyli tajemnicę Bożego Narodzenia. Przypomnieli także polskie  zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe, a chór szkolny zaśpiewał kolędy.

  Występ wprowadził społeczność szkolną w magiczny, świąteczny nastój. Uroczyste spotkanie zakończyło się wzajemnym składaniem życzeń.

   

  Bożena Madejska

 • LAUREACI KONKURSU "WIERSZE JULIANA TUWIMA WIDZIANE OCZAMI DZIECKA"

   

  W listopadzie odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny  - ”Wiersze Juliana Tuwima widziane oczami dziecka", zorganizowany przez p. Urszulę Jackowską, p. Annę Szczepaniak, p. Barbarę  Przybylską, p. Kamilę Lewandowską i p. Iwonę Wierzbicką. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Złożone prace wykonane zostały różnymi technikami. Spośród  wszystkich uczestników wyłoniliśmy laureatów, nagrody zostały wręczone w czasie apelu poświęconego twórczości Juliana Tuwima.

  I miejsce zajęła Olivia Oziembłowska  z kl. I b za prace do wiersza "Bambo"

  II miejsce zajął Maksymilian Skiba z kl. II a za prace do wiersza "Idzie Grześ"

  III miejsce zajęła Julia Jędrasik z kl. O b za prace do wiersza "Lokomotywa"

  Wyróżnienia:

  Zuzia Kapusta kl. I a, Kinga Pietrzak kl. III b, Wiktoria Szczuka kl. III a, Tymek Koziarek kl. I a i Mateusz Kaczanowski kl. O b.

   

  Iwona Wierzbicka

   

 • Świetlicowe Mikołajki 2013 r.

  19.12.2013

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Świetlicowe Mikołajki 2013 r..

 •  

  POMAGAMY

   

  17 grudnia 2014 r. odbył się apel pt. „Gwiazdka dla Afryki”, podczas którego przedstawiona została dzieciom krytyczna sytuacja ich rówieśników mieszkających w Sierra Leone. Nasza szkoła po raz kolejny organizuje akcję charytatywną  przy współpracy z UNICEF, mającą na celu zakup szczepionek ratujących życie dzieciom z Sierra Leone.

   

  Aneta Graczyk

  Elżbieta Trawczyńska

 •  

  I PAMIĘTAJ, ŻE NIE JESTEŚ SAM…

   

    Dnia 13.12.2013r. na czwartej godzinie lekcyjnej uczniowie klas trzecich mieli okazję uczestniczyć w nietypowej lekcji, przeprowadzonej na holu głównym szkoły przez nietypowych nauczycieli – pacynki. Na początku p. Radosław Korban powiedział kilka słów wstępu, a później sceną zawładnęły szmaciane laleczki, które przekonywały widzów, że przejście do klasy IV nie jest takie straszne i że zawsze mogą liczyć na pomoc różnych osób i tych dużych (m.in. dyrektora, pedagoga, psychologa, pielęgniarki) oraz tych mniejszych (ich rówieśników i nieco starszych kolegów i koleżanek). Wszystko było zaprezentowane z humorem i w oprawie poetycko – muzycznej.

    Pomysłodawcą i autorką scenariusza była p. Sabina Furmańska, w tekście zostały wykorzystane krótkie wierszyki p. Jerzego Paruszewskiego – poety z Żyrardowa oraz piosenka autorska naszego szkolnego psychologa p. Jacka Furmańskiego, przy której pacynki zatańczyły improwizowany taniec. Jak się okazało na końcu  - pacynki mówiły głosem uczniów klasy IV b przygotowanych przez p. Furmańską i wychowawcę - p. Korbana.

    Przedstawienie zostało przygotowane w ramach projektu „Razem a nie osobno” koordynowanego przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, z którym nasza szkoła współpracuje.

  Uczestnicy nietypowej lekcji nagrodzili wszystkich gromkimi brawami.

    Całość w kilku słowach podsumowała p. wicedyrektor Wanda Kaliściak.

   

  Jacek Furmański

  Sabina Furmańska

   

   

   

 •  

  SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

   

  6 XII to dzień Świętego Mikołaja obchodzony na cześć biskupa Mikołaja z Miry.  W tym dniu, o czym wszyscy wiemy, obdarowujemy się drobnymi upominkami, które najczęściej znajdujemy ukryte pod poduszką. Do naszej szkoły tradycyjnie, również w tym roku zawitał Święty Mikołaj, który dla każdego miał słodki upominek. Nasz gość zadomowił się w wielkich saniach wśród pięknej zimowo - świątecznej scenerii wykonanej przez przedstawicieli Rady Rodziców, zapraszając poszczególne klasy do wspólnej fotografii.

  W klasach odbyły się w tym dniu tradycyjne „Mikołajki” – czyli wymienianie się drobnymi prezentami z wcześniejszym losowaniem osoby, którą obdarowujemy. W salach lekcyjnych pojawiły się świąteczne dekoracje. Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom za przygotowanie mikołajkowych niespodzianek. Szczególne podziękowania kierujemy do członków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 - państwa: Edyty Gajdy, Magdaleny i Radosława Heleniak, Anety Czubrychowskiej, Doroty Łubnickiej – Grzymały, Beaty Pomorskiej, Mariusza Nowaka oraz Krzysztofa Gwiazdy, którzy przez kilka dni przygotowywali piękną dekorację.

   

  Maria Zielińska

   

 • W dniu 10.01.2014 uczniowie naszej szkoły wezmą udział w konkursie matematycznym PANGEA organizowanym przez Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Vistula University w Warszawie. Do konkursu przystąpią uczniowie z klas 4-6.

  Aby zapoznać się z regulaminem konkursu, zapraszamy na stronę:

  http://pangea.edu.pl/index.php/component/k2/item/665-regulamin

   

  Agnieszka Köprülü

 • 14 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie informatycznym Bóbr. Gratulujemy uczniom woli walki i podjętego wysiłku w rozwiązywaniu naprawdę trudnych zadań.

  Poniżej lista uczniów biorących udział w konkursie i punkty, które zdobyli. Maksymalnie można było uzyskać 120 punktów z całego testu.

  Imię i nazwisko      zdobyte punkty

  Helena Rzepińska   63,25       

  Andrzej Gwiazda   62,25       

  Cezary Fandrejewski        60,00       

  Jakub Frelek           48,75       

  Paulina Parol           45,75       

  Alicja Kurzawa       39,50       

  Julia Zielińska         38,50       

  Alicja Borowska     37,50       

  Zofia Ciostek         35,00       

  Maja Zielińska        33,25       

  Katarzyna Bryks    28,75       

  Patryk Trzciński    26,00

  Jakub Gawęcki       25,75

   

   

  Agnieszka Köprülü

     

   

 •  

  SUKCES MŁODYCH HUMANISTEK Z PIASTOWSKIEJ JEDYNKI!

  Z prawdziwą dumą informujemy, że dwie  uczennice SP-1,  Agata Koguciuk  i Antonina Sochacka, obie z klasy VI a, zakwalifikowały się do III – wojewódzkiego-  etapu Kuratoryjnego Konkursu Języka Polskiego.  Dziewczęta realizują indywidualny program z języka polskiego dla uczniów zdolnych opracowany  i prowadzony przez Annę Kowalczyk.

  Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale konkursu! 

 • Informujemy, że w tym roku również przystąpiliśmy do udziału w konkursie Doodle 4 Google - kreatywna zabawa z logo. Z naszej szkoły wysłaliśmy 9 prac uczniów z klas 4-6.

  Zwycięska praca zastąpi logo Google na stronie głównej wyszukiwarki 12 stycznia 2014r., w dniu 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

  Trzymamy kciuki za naszych uczniów - nauczyciele informatyki.

 •  

  ANDRZEJKI

   

  W czwartek 28 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Od godziny 16.30 do 19.30 uczniowie klas 4-6 bawili się przy dźwiękach ulubionych wykonawców muzyki pop, rock i metal. W klasach młodszych zabawy andrzejkowe odbyły się w salach lekcyjnych w czasie zajęć.

  Wigilia św. Andrzeja, od dawien dawna jest tradycyjnym wieczorem wróżb. Tego dnia zwłaszcza dziewczęta próbowały dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości. Zgodnie z polską tradycją uczniowie mieli okazje „poznać” swoją przyszłość z kart, z horoskopów oraz swój szczęśliwy numer. Nie zabrakło również ciasteczek i babeczek z zabawnymi sentencjami. Chętni, mogli także „poznać” swój przyszły zawód.

  Mamy nadzieje, że będziecie miło wspominać ten wieczór, a kolejne andrzejki już za rok.

  Na zakończenie krótkiego artykułu zapraszam do lektury mądrości naszych przodków, bowiem ludowym przekazem, andrzejkowe tradycje zgromadziły wiele przysłów i powiedzeń.

  Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie,

  Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze,

  Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście,

  Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja,

  Gdy Andrzej się zjawi, to i zimę postawi,

  Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima,

  Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota,

  Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży,

  Gdy Andrzej zwiąże ziemię łyczkiem, to Katarzyna rzemyczkiem,

  Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę moczy, suszy,

   

  Autor tekstu Joanna Kalwajtys-Chłosta

   

   

strona: