Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie
Strona główna
Dyrekcja Nasz patron Historia szkoły Otwarcie szkoły Hymn szkoły Samorząd Uczniowski Integracja Pedagog Psycholog Logopeda Reedukator Nauczyciel korektywy PRACOWNIA POLISENSORYCZNA Pielęgniarka Administracja SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Raporty 5-miesięczne szkoły promującej zdrowie - SP 1 Dzwonki Biuletyn Podręczniki szkolne w 2016/2017

m

Dyrekcja

                                                      

 
 

   p.Urszula Skrzypczak- DYREKTOR SZKOŁY


                                        (nauczyciel dyplomowany)

 

 

 p. Maria Zabierzewska      

wicedyrektor (nauczyciel dyplomowany)      
 

  

  p.Wanda Kaliściak

  wicedyrektor  (nauczyciel dyplomowany)   

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE GŁÓWNE DROGOWSKAZY

DROGOWSKAZ 1:
„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”
STĄD:
Szkoła musi być miejscem pełnego rozwoju każdego ucznia.
Dla uczniów ze zdiagnozowanymi zdolnościami kierunkowymi tworzymy programy indywidualne.

DROGOWSKAZ 2:
„Nie każdy
musi być matematykiem, biologiem, inżynierem czy lekarzem
Ale każdy
dla dobra swojego i innych, musi być człowiekiem”
STĄD:
Szkoła musi być miejscem szybkiego rozpoznania dysharmonii rozwojowych
i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Specjaliści pracujący w szkole oraz pedagodzy specjalni profesjonalnie
wspierają rozwój uczniów już od pierwszych lat edukacji szkolnej.

DROGOWSKAZ 3:
„Godność nie zależy od tego ile ma się lat, czy jest się chłopcem, czy dziewczynką, czy się jest Polakiem, czy Francuzem,
Katolikiem czy Mahometaninem, czy się mieszka na wsi, czy w mieście, czy jest się zdrowym, czy chorym, czy się jest biednym, czy zamożnym.
Godność człowieka zależy od tego co wybiera on w swoim życiu
i od tego, jak odnosi się do innych ludzi”
STĄD:
Szkoła musi przygotowywać do godnych wyborów, które nie krzywdzą
i utrwalają podstawy szacunku do innych i do siebie samego.

DROGOWSKAZ 4:
Edwards Deming, współtwórca koncepcji „Szkół Jakości” tak widział szkołę…
-„Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy
i inni mogą cieszyć się swoją pracą i być z niej dumni”.
STĄD:
Życzyłabym sobie i wszystkim członkom społeczności szkolnej,
by ta idea przyświecała nam wszystkim w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie.
 
DROGOWSKAZ 5
"Bez zdrowia długie życie nie jest możliwe, trudno też je nazwać szczęśliwym..."
STĄD
Człowiek zdrowy i szczęśliwy może skutecznie przyczyniać się do zdrowia i szczęścia innych. 
Na zdrowiu można budować przyszłość swoją, najbliższych i całego społeczeństwa.

                                                                                                                   dyrektor Urszula Skrzypczak