Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie
Strona główna
ODKRYWAMY TALENTY | Talenty edukacyjne | Talenty językowe | Talenty społeczne | Talenty artystyczne | Talenty sportowe | Zajęcia dodatkowe |

Odkrywamy talenty

ODKRYWAMY TALENTY

wywiad.pdf

 

 

 

 

http://www.4shared.com/photo/Zld13S4z/ORE_nominacja_001.html

 

http://www.4shared.com/photo/voxTfuwS/odkrywcy.html

 

TALENTY 2016

Za nami kolejny już Tydzień Talentów i Pasji, w którego trakcie uczniowie naszej szkoły mogli zaprezentować swoje zdolności i hobby. Jak zwykle nie zabrakło pokazów sportowych i tanecznych, występów wokalnych i recytatorskich,prezentacji multimedialnych oraz gry na różnych instrumentach. Jak co roku przez cały tydzień można było podziwiać prace plastyczne, literackie a także np. kolekcję minerałów przygotowaną przez jednego z uczniów.

W tym roku organizatorzy postawili na profesjonalizm umożliwiając występy  na sali gimnastycznej, przed publicznością złożoną z uczniów, nauczycieli, a czasem również i rodziców. Nasi  artyści i sportowcy poważnie podeszli do swoich występów. Były specjalnie przygotowane stroje, układy taneczne, pokazy sportowe z towarzyszeniem muzyki. itp. Wysiłek został nagrodzony  brawami i głosami podziwu i zachwytu, co niewątpliwie było najwspanialszą nagrodą dla artystów i pokazało, że wielu z naszych uczniów ma prawdziwe talenty i pasje i ma szansę osiągnąć w reprezentowanych przez siebie dziedzinach sukces. Tego im z całego serca życzymy i zapraszamy na kolejne takie wydarzenie za rok.

Jacek Furmański

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym.

 

OTRZYMALISMY LICENCJĘ NA PRZEPROWADZENIEW KOLEJNEGO DNIA TABLICZKI MNOŻENIA

Nasza szkoła po raz kolejny otrzymała licencję na przeprowadzenie V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, organizowanego w ostatnim tygodniu września 2015r. pod hasłem: "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!".
Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.
Program:
21-24.09.2015. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia. (Harmonogram tygodnia zostanie wywieszony na holu głównym i na tablicy ogłoszeń).
25.09.2015. Egzaminy z tabliczki mnożenia w SP1.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Nauczyciele matematyki

 

KONKURS NA NOWATORSKIE I KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W KSZTAŁCENIU ORAZ ORGANIZOWANIU WSPARCIA DLA DZIECI I UCZNIÓW ZDOLNYCH.

Nasza szkoła jako Szkoła Odkrywców Talentów przystąpiła do konkursu organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  do Konkurs na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych.  Celem konkursu jest zebranie i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie kompleksowych rozwiązań w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych, a w szczególności prezentacja i popularyzacja wzorcowych programów Szkolnych Systemów Wspierania Zdolności.  Zgodnie z zasadami  przystąpienia  do konkursu  przedstawiliśmy Opis Planu Działań naszej szkoły oraz Opis naszego Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności.   Nasi nauczyciele zaprezentowali  dziewięć nowatorskich scenariuszy zajęć.

Alina Lewczuk - przewodnicząca Zespołu ds. Rozwijania Zdolności

 

 

NOMINACJA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIASTOWIE

Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Talentów (21 marca) odbyła się konferencja pod tytułem „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole". W siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji spotkało się ponad 132 dyrektorów szkół, którzy biorą udział w finansowanym ze środków unijnych projekcie Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym".

W tym roku uczestnicy projektu skoncentrowali się na opracowaniu metod pracy z najmłodszymi uczniami, m.in. po to, żeby jeszcze lepiej przygotować szkoły na obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Spotkanie było okazją do wręczenia dyrektorom i przedstawicielom szkół, które zgłosiły się do projektu poświęconego rozwijaniu zdolności najmłodszych uczniów w szkole, nominacji do wyróżnień, które będą przyznawane w listopadzie br. Wręczyła je Joanna Berdzik, Wiceminister Edukacji Narodowej.

W gronie szkół nominowanych do wyróżnienia znalazła się również Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie, która zgłosiła się do realizacji zadania „ Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole”.

„Celem tego zadania jest zebranie i upowszechnienie dobrych praktyk dotyczących rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole ze szczególnym uwzględnieniem ucznia 6-letniego. /…/Przyznanie nominacji i wyróżnień wybranym szkołom ma na celu zaprezentowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w rozwijaniu zainteresowań, predyspozycji i zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia 6-letniego.

/…/Pięćdziesiąt wyróżnionych szkół otrzyma zestaw pomocy dydaktycznych wspierających rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i zdolności uczniów”. {Regulamin przyznawania nominacji i wyróżnień Szkołom Odkrywców Talentów w zadaniu „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole”}

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie jest jedną z trzech szkół w powiecie pruszkowskim, która posiada tytuł Szkoły Odkrywców Talentów i jedyną, która zgłosiła się do realizacji zadań na rzecz najmłodszych, zdolnych dzieci oraz otrzymała nominację do wyróżnienia.

 

Jacek Furmański                                                                                                   Urszula Skrzypczak

Lider zdolności w SP1                                                                                               Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z TOWARZYSTWEM ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI

DZIECI „SZANSA

 

            W bieżącym roku szkolnym współpracowaliśmy z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, realizując pilotażowy projekt „Szansa dla sześciolatków - wsparcie na starcie” promujący przyjazną adaptację dziecka w szkole.

Projekt realizowany był we współpracy z Biurem Wojewody Mazowieckiego i wspierany przez MEN, pod patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W ramach projektu realizowaliśmy działania:

- uczestnictwo w spotkaniu dyrektorów przedszkoli i szkół w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie,

-pogłębianie współpracy z Przedszkolem nr 3 w Piastowie,

- uczestnictwo nauczycieli szkoły w wykładzie prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej „Dziecko sześcioletnie w szkole – jak wspomagać jego rozwój?” w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim,

- wizyty studyjne w Przedszkolu nr 3 w Piastowie- obserwacje zajęć przez nauczycieli szkoły,

- spotkanie warsztatowe w Szkole Podstawowej nr 1  dla nauczycieli 0 – III, rodziców

z Przedszkola z moderatorem zewnętrznym,

- opracowanie przez nauczycieli szkoły scenariuszy zajęć z dziećmi sześcioletnimi.

Współpraca z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Przedszkolem nr 3

w Piastowie oraz z rodzicami dzieci sześcioletnich przebiegła pozytywnie. Przyniosła wiele wartościowych przedsięwzięć i wspólnych przemyśleń zarówno dla dzieci, rodziców

i nauczycieli.

                                                                                                                                   Wanda Kaliściak

                                                                                                                                 Wicedyrektor Szkoły

 

 

 

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

 

Z wielka przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Nasza szkoła posiada systemowy program pracy z uczniem zdolnym, który realizuje od kilku lat. Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” przyznano szkole, uznając działania szkoły w dziedzinie:

  • Rozwoju talentów przedmiotowych tj. indywidualnych programów dla uczniów kierunkowo zdolnych z matematyki, języka polskiego i przyrody. W ciągu ostatnich lat indywidualne programy pisali: p. Lidia Witrylak, p. Maria Świerczewska, p. Alicja Pałys i p. Joanna Filoniuk.
  • Realizacji projektów e-twining podejmujących działania we współpracy ze szkołami w innych krajach i realizowanych przy pomocy IT. Projekty realizowały: p. Agata Sałacińska, p. Joanna Kalwajtys - Chłosta we współpracy z p. Joanną Regner - Janiszewską, p. Bogdanem Nidzgorskim, p. Bożeną Madejską i z p. Agnieszką Köprülü. W trzy zrealizowane projekty zaangażowani byli wszyscy uczniowie klas IV-VI.
  • Organizacji konkursów o charakterze gminnym tj.: konkursu polonistycznego wiedzy o Piastowie oraz konkursu wiedzy o języku angielskim i Wielkiej Brytanii. Konkursy miały dwa etapy – szkolny i gminny i zorganizowane były pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Piastowa. Nauczycielami prowadzącymi były panie: Iwona Skiba, Sabina Furmańska, Joanna Kalwajtys – Chłosta i Agata Sałacińska.
  • Rozwijania zdolności wokalnych i instrumentalnych tj.: chór szkolny i zajęcia instrumentalne prowadzone przez p. Bogdana Nidzgorskiego oraz prezentacje umiejętności uczniów na forum ogólnoszkolnym i miejskim.

Przy realizacji zajęć odkrywających talenty naszych uczniów współpracujemy z: Urzędem Miasta Piastowa, Filharmonią Narodową, Operą Narodową, Międzynarodową Szkołą Muzyczną YAMAHA, Wydawnictwem ELITMAT, Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów, Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piastowie.

 

 

TYDZIEŃ NAUKI

 

W czerwcu tradycyjnie odbywa się w naszej szkole TYDZIEŃ NAUKI. W tygodniu tym najzdolniejsi uczniowie prezentują swoje roczne dokonania w różnych dziedzinach nauki: muzyczne, sportowe, informatyczne. Przygotowują prezentacje, pokazy, referaty, wykłady, albumy oraz plakaty, które przedstawiają nie tylko na forum swojej klasy, ale również kolegom i koleżankom z innych klas. Jest to czas na wzajemną naukę i poszerzanie swojej wiedzy.

 

 

TYDZIEŃ TALENTÓW I PASJI

 

Pierwsze dni maja obfitują w naszej szkole w ciekawe wydarzenia. Odbywa się w tym czasie „Tydzień Talentów i Pasji”, w którym uczniowie i nauczyciele prezentują swoje pasje , talenty muzyczne, taneczne, plastyczne i sportowe. W dużym holu pokazywane są wystawy. W małym holu w czasie dużej przerwy odbywają się popisy muzyczne i taneczne naszych uczniów.

 

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH PODCZAS DŁUGICH PRZERW W RAMACH PROJEKTU „ZAINTERESOWANI- DOCIEKLIWI-CIEKAWI- ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW W SZKOLE”:

1.Poniedziałki:

„Poniedziałek z kredką i pędzlem”(prezentacja zdolności plastycznych uczniów kl. 0-3, wspólne wykonywanie prac)

Opiekunowie: Anna Brzezińska, Justyna Sobolewska, Iwona Wierzbicka

2. Wtorki:

„Tańczące wtorki” ( prezentacja umiejętności tanecznych uczniów, wspólny taniec)

Opiekunowie: Iwona Krysińska

3. Środy:

„Moja pasja” ( każdy uczeń może zaprezentować swoje pasje, umiejętności, zainteresowania np. pokaz swojej kolekcji, gry na instrumencie, itp.)

Opiekunowie: Alina Lewczuk, Edyta Niemirska - Mali

4. Czwartki:          

„Sportowy czwartek” ( pokazy umiejętności sportowych, wspólne ćwiczenia)

Odpowiedzialni: Anna Przybysz, Piotr Kapuściński

5. Piątki:

„Piątek z bajką” ( prezentacje  w bibliotece swojej ciekawej książki, wspólne czytanie)

Odpowiedzialna: Maria Zielińska

Chętnych uczniów do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności prosimy o zgłaszanie się do wychowawców klas lub bezpośrednio do p. Aliny Lewczuk. Terminy prezentacji  będą umieszczane na bieżąco przed planowanymi  spotkaniami na tablicy na małym holu .